Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na jejich jedinečné cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme.

Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.

O nás Naše projekty
Celý náš tým v Na mysli disponuje dlouholetými zkušenostmi s tvorbou, koordinací a realizací projektů v oblasti životního prostředí, potravin a klimatu.
Věříme, že rozhodnutí, která děláme každý den, mají podstatný dopad na globální vývoj. Jsme přesvědčeni, že práce na transformaci společnosti a životního prostředí s vizí dosáhnout Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) má velký smysl.
Připravujeme mobilní aplikaci pro české zahrádkáře na podporu ekologického zemědělství, soběstačnosti, šetrnosti k životnímu prostředí i biologické rozmanitosti; jsme zapojeni do projektu zaměřeného na environmentální výchovu mládeže a městského zahradnictví; a pořádáme festival dokumentárních filmů Země na talíři.


Vzděláváme, sledujeme a vyhodnocujeme problematiku, konzultujeme, veřejně mluvíme, publikujeme, organizujeme akce a zvyšujeme povědomí mezi městskou veřejností.
Pracujeme pozitivním způsobem, který je motivační a povzbuzující a posilujeme vnímání jednotlivce a jeho možností se zapojit.

Proč? V Evropě je výroba a spotřeba potravin zodpovědná za přibližně 30 % celkových emisí skleníkových plynů. 72 % obyvatel EU žije v městských oblastech, které spotřebovávají 60 až 80 % světové energie. V roce 2018 OSN oznámilo, že máme méně než 12 let, abychom se vyhnuli potenciálně nevratnému narušení klimatu.

Usilujeme o zvrácení této prognózy.